In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

De hedendaagse generatie volwassenen geniet een minder goede gezondheid dan de vorige generaties.

De resultaten van een grote cohortstudie wijzen erop dat blootstelling aan metabole risicofactoren van hart- en vaatziekten toeneemt.

Risk Factors and Prevention


Sophia Antipolis, 10 april 2013 Ondanks de toegenomen levensverwachting, genieten volwassenen vandaag een minder goede "metabolische" gezondheid dan dit bij de vorige generaties het geval was. Dat is de conclusie van een grote cohortstudie uit Nederland waarin generatieverschuivingen binnen een reeks goed bekende metabole risicofactoren voor hart- en vaatziekten werden vergeleken.

Bij het evalueren van de trends, concludeerden de onderzoekers dat "de meer recent geboren generaties het slechter doen", en ze waarschuwden "dat de prevalentie van metabole risicofactoren en levenslange blootstelling eraan zijn toegenomen en waarschijnlijk zullen blijven toenemen".

De studie, vandaag opgenomen in de European Journal of Preventive Cardiology, analyseerde gegevens van meer dan 6000 personen in de Doetinchem Cohort Study. Deze studie startte in 1987 - 1991 met follow-up onderzoeken na 6, 11, en 16 jaar. (1,2) De belangrijkste risicofactoren waren lichaamsgewicht, bloeddruk, totale cholesterolwaarden (voor hypercholesterolemie) en de concentratie aan lipoproteïne van hoge dichtheid (HDL) cholesterol, die als "beschermend" wordt beschouwd.

De proefpersonen werden gestratificeerd volgens geslacht en generatie bij de baseline in leeftijdsgroepen van tien jaar (10-29, 30-39, 40-49, en 50-59 jaar); de follow-up analyses hadden als doel na te gaan of één generatie een ander risicoprofiel had dan een generatie die tien jaar eerder geboren was - dit noemden de onderzoekers een "generatieverschuiving".

De resultaten toonden aan dat de prevalentie van overgewicht, obesitas, en hypertensie in alle generaties toenam met de leeftijd, maar over het algemeen hadden de meer recent geboren generaties een hogere prevalentie van deze risicofactoren dan de generaties die tien jaar eerder waren geboren. Bijvoorbeeld, 40% van de mannelijke dertigers werd bij de baseline ingedeeld als te zwaar; 11 jaar later was de prevalentie van overgewicht in de tweede generatie mannelijke dertigers toegenomen tot 52% (een statistisch significante verschuiving). Bij vrouwen waren deze ongunstige gewichtsveranderingen enkel duidelijk tussen de meest recent geboren generaties, waarin de prevalentie van obesitas verdubbelde in slechts 10 jaar.

Andere bevindingen van de studie waren:

  • Ongunstige (en statistisch significante) generatieverschuivingen in hypertensie bij zowel mannen als vrouwen tussen elke opeenvolgende generatie (met uitzondering van de twee meest recent geboren generaties mannen).
  • Ongunstige generatieverschuivingen in diabetes tussen drie van de vier generaties mannen, maar niet bij de vrouwen.
  • Geen generatieverschuivingen voor hypercholesterolemie, hoewel gunstige verschuivingen in HDL-cholesterol enkel werden waargenomen tussen de twee oudste generaties.

Net als voor het totaalbeeld, en gebaseerd op het bewijs van een "duidelijke" verschuiving in de prevalentie van overgewicht en hypertensie, benadrukten de onderzoekers dat "de meer recent geboren volwassen generaties het slechter doen dan hun voorgangers". Welk bewijsmateriaal deze veranderingen kan verklaren is niet duidelijk, voegden ze eraan toe, maar ze merkten op dat studies een verhoogde lichamelijke inactiviteit vermelden.

Wat betekenen de bevindingen voor de publieke gezondheid? Auteur Gerben Hulsegge van het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, benadrukt eerst de impact van obesitas op een jongere leeftijd. "De prevalentie van obesitas bij onze jongste generaties mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar is bijvoorbeeld vergelijkbaar met die van de oudste generatie met een gemiddelde leeftijd van 55", legt hij uit. Dit betekent dat deze jongere generatie '15 jaar voorsprong' heeft op de oudere generatie en voor een langere tijdsperiode aan de obesitas blootgesteld zal zijn. Onze studie benadrukt dus eerst en vooral dat een gezond lichaamsgewicht een noodzaak is - door meer bewegen en een evenwichtige voeding aan te moedigen, vooral onder de jongere generaties.

"De bevindingen betekenen ook dat we, aangezien de prevalentie van het roken in hoge-inkomenslanden daalt, waarschijnlijk een verschuiving in niet-besmettelijke ziekten zullen zien van aan roken gerelateerde ziekten, zoals longkanker, naar aan obesitas gerelateerde ziekten zoals diabetes. Deze daling in prevalentie van het roken en de betere kwaliteit van de gezondheidszorg, zijn momenteel belangrijke drijvende krachten achter de hogere levensverwachting van de jongere generaties, en naar alle waarschijnlijkheid zal de levensverwachting blijven stijgen. Maar het is ook mogelijk dat, als gevolg van onze huidige trends in obesitas, in de verdere toekomst de snelheid waarmee de levensverwachting toeneemt, aanzienlijk zal vertragen, hoewel moeilijk kan worden gespeculeerd."

References

Referentiewerken

  1. Hulsegge G, Susan H, Picavet J, et al. Today’s adult generations are less healthy than their predecessors: Generation shifts in metabolic risk factors: the Doetinchem Cohort Study. Eur J Prevent Cardiol 2013; DOI: 10.1177/2047487313485512.
  2. Doetinchem is een kleine stad in Nederland waar bij de baseline (1987-1991) 20.155 personen in de leeftijd van 20-59 jaar werden uitgenodigd om deel te nemen aan een monitoringproject naar cardiovasculaire risicofactoren. Van een initieel aantal van 12.405 deelnemers (golf 1) werd een random gekozen aantal van 7.768 personen uitgenodigd voor een tweede onderzoek in 1993-1997 (golf 2). De totale random steekproef werd opnieuw uitgenodigd in 1998-2002 (golf 3) en in 2003-2007 (golf 4). In totaal werden 21.786 onderzoeken van 6.377 deelnemers geïncludeerd voor de huidige studie. De studie kreeg de steun van het Nederlands Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 

Notes to editor

Notities voor redacteuren
Het European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation is een tijdschrift van de European Society of Cardiology.
Meer over de European Society of Cardiology (ESC):
De European Society of Cardiology (ESC) vertegenwoordigt 80.000 beroepsbeoefenaren in de cardiologie in heel Europa en het gebied rond de Middellandse Zee. De ESC heeft als missie de cardiovasculaire ziektelast in Europa te verminderen.

Het ESC Congress 2013, 's werelds belangrijkste conferentie over de wetenschap, het beheer en de preventie van
hart- en vaatziekten, zal dit jaar plaatsvinden in Amsterdam, Nederland, van 31 augustus - 4 september 2013.

Het wetenschappelijk programma zal de meest relevante punten behandelen in de diagnose, het beheer en de behandeling van hart- en vaatziekten, van basis- tot klinisch en bevolkingsonderzoek. Meer dan ooit is het ESC Congres het forum waarop onderzoekers hun werk willen voorstellen. Met meer dan 9.600 ingediende abstracten in 2012, vormt het ESC Congres een ware representatie van de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.  Research door onderzoekers wereldwijd zal worden voorgesteld in de programma's en in de vorm van speciale voordrachten en interactieve educatieve sessies.