In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Sporda kardiyovasküler komplikasyonları önlemek için yeni tarama stratejisi

Konvansiyonel ekokardiyografi basit, doğru ve ucuz maliyetlidir

English version available here.

Echocardiography


İstanbul, Türkiye - 13 Aralık 2013: Konvansiyonel M-modu ve 2D modaliteli ekokardiyografi,Presov, Slovakya'dan Dr. Alexander Kisko tarafından Euro-Echo Imaging 2013'te sunulan araştırmaya göre katılım öncesi spor taramasının doğruluğunu artırmanın basit ve uygun maliyetli bir yoludur.

EuroEcho-Imaging 2013, Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nun (ESC) kayıtlı bir bölümü olan Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği'nin (EACVI) resmi yıllık toplantısıdır. Bu toplantı 11-14 Aralık tarihleri arasında İstanbul, Türkiye'deİstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) gerçekleşecektir.

Dr. Kisko şöyle dedi: "Antrenmanlı atletler genellikle toplumda en sağlıklı, görünüşte dayanıklı ve genel olarak olağanüstü fiziksel başarı becerisine sahip insanlar olarak kabul edilmektedir. Antrenman veya yarış sırasında beklenmedik ölümleri yüksek bir genel profil olarak kabul edilen trajik bir olaydır ve genel halk ve medikal topluluk üzerinde belirgin bir etki teşkil etmeye devam etmektedir."

Sözlerine şu şekilde devam etti: "Tarihte sporla ilgili kaydedilen ilk ölüm, kurye atlet Pheidippides'tir (MÖ 530 - MÖ 490).  Yakın zamanda halka duyurulan ölümler 22 Nisan 2012 tarihinde Londra Maratonu'nda yarışan 30 yaşındaki Claire Squires, bundan neredeyse bir hafta önce maç sırasında kalp krizi nedeniyle 25 yaşında ölen bir İtalyan forvet futbolcu olan Piermario Morosini ve 15 Mart 2013 tarihinde Tel Aviv Maratonu sırasında aniden ölen 29 yaşındaki Michael Michalevitch'tir.

Dr. Kisko sözlerine şu şekilde devam etti: "Genç ve görünüşte sağlıklı atletlerde meydana gelen ani kalp krizinin (SCD) uzun süredir nadir olduğu kabul edilmekteydi ancak ölümlerin her üç günde bir olacak kadar sık görüldüğüne dair kanıtlar bulunmaktadır.A  Bu ölümler genellikle teşhis edilmemiş kardiyovasküler anormallikler nedeniyle meydana gelmektedir ancak tanısal taramanın çok pahalı olduğu düşünülmekte ve tarama düzensiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Medikal topluluk, geliştirilmiş bir katılım öncesi tarama süreci yoluyla SCD'nin görülme sıklığını ve prevalansını azaltma konusu ile daha fazla ilgilenmelidir."

Sporda "ideal" katılım öncesi tarama (PPS) protokolü uygun maliyetlidir, teşhis doğruluk oranı yüksektir ve geniş topluluklar için uygundur. Avrupa PPS protokolü kişisel geçmiş ve aile geçmişi, fiziksel muayene ve 12 kanallı elektrokardiyogramdan (EKG) oluşmaktadır. Protokole ekokardiyografinin (ECHO) eklenmesinin tarama doğruluğunu artırıp artırmayacağı veya uygun maliyetli olup olmayacağı konusunda tartışmalar devam etmektedir.

Mevcut pilot çalışmada, yaşları 16-32 arasında (ortalama yaş: 21 ± 5) değişen, futbol, atletizm, hentbol, bisiklet sürme, basketbol ve jimnastik gibi sporları yapan 446 erkek ve 54 kadının arasında olduğu (8:1) sağlıklı  500 atlet, 2011-2013 yılları arasında incelendi. Bütün atletler Avrupa PPS protokolüne göre taranmıştır. Atletlerin hiçbirinde kardiyovasküler anormallik saptanmamıştır.

Bütün atletlerde konvansiyonel ECHO muayeneleri (M-modu ve 2D modaliteleri) gerçekleştirilmiştir. 14 vakada (%2.8) kardiyovasküler anormallik görülmüştür. Yedisinde (%1.4) mitral kapakçık prolapsı (1 vakada hemodinamik olarak belirgin), üçünde (%0.6) biküspit aortik kapakçığı (1 vakada belirgin aortik stenoz) ve dördünde (%0.8) miyokardit, miyokardiyal köprüleme, sol ventrikülde nonkompaksiyon veya koroner arter fistülü görülmüştür.

Dr. Kisko şöyle dedi: "4 atlette konvansiyonel ECHO ile bulduğumuz anormallikler, onların geçici veya kalıcı olarak sporu bırakmalarını gerektirmiştir. Standart protokol, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kardiyovasküler bozuklukları görmeye yetecek kadar hassas veya doğru değildi. Ancak gerçekleştirmesi hızlı ve basit ve maliyeti oldukça düşük olan M-modu ve 2D ECHO muayenelerinin eklenmesi ile 14 atletteki anormallikler fark edilmiştir."

Sözlerine şu şekilde devam etti: "Katılım öncesi spor taraması atletler arasında pek popüler değildir çünkü bir kardiyak anormallik bulunması durumunda spordan hariç bırakılmak istemezler. Ancak görünüşte sağlıklı bir atletin aniden ölmesi, halkın egzersizin onlar için iyi olmadığına inanmalarına neden olabilen trajik bir olaydır. Küçük pilot çalışmamız, standart protokole eklenen konvansiyonel M-modu ve 2D ECHO modaliteleri ile gerçekleştirilen taramanın tespit edilemeyen kardiyak anormallikleri tanımlamada daha güçlü olduğunu ve dolayısıyla standart tarama protokolünün bir parçası haline gelme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir."

Dr. Kisko sözlerine şu şekilde son verdi: "Yasal temelde zorunlu katılım öncesi spor taraması ve ECHO'nun standart protokole eklenip eklenmemesi üzerine olan profesyonel müzakere yeniden canlandırılmalıdır. Biz, başlangıçta, ECHO'nun yüksek yoğunluktaki sporlarda (maraton, bisiklet sürme, triatlon, kayak krosu, futbol vs.) profesyonel kariyere başlayan atletler ve artan SCD riskindeki atletlerin taranması için ayrılabileceğine inanıyoruz."

SON

References

1 Drezner JA, Chun JS, Harmon KG, Derminer L. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlerde görülen egzersizle ilişkili ani kardiyak aresti takiben hayatta kalma trendleri: 2000-2006.Kalp Ritmi. 2008;5(6):794-799.
2 Maron BJ. Genç atletlerde ani ölüm.N Engl J Med. 2003;349(11):1064-1075.
3 Pugh A, Bourke JP, Kunadian V. Rekabetçi yetişkin atletler arasında ani kardiyak ölüm: bir inceleme.Postgrad Med J. 2012;88(1041):382-390.
4 Cross BJ, Estes NA 3rd, Link MS. Genç atletlerde ve atlet olmayan kişilerde ani kardiyak ölüm.Curr Opin Crit Care. 2011;17(4):328-334.

Notes to editor

Bu çalışma,Slovak Cumhuriyeti, Eğitim, Bilim, Araştırma ve Spor Bakanlığı'nın hibe ajansı KEGA tarafından desteklenmiştir.

AABD'de, her hafta genç bir atlet ani kardiyak arest nedeniyle sahada hayatını kaybediyor ve vakaların çoğu ölümcül.1 Daha da dramatik olan şey ise, verilerin yıllık olarak genç atletlerde ortalama 110 ani kardiyak arest ölümü (SCD) görüldüğünü göstermesi.2Sistemetik tanılama ve izleme stratejileri kullanılarak 27 yıllık bir süre boyunca hazırlanan geniş bir kayda göre, ABD'de 38 değişik spor dalında, 1980 ve 2006 yılları arasında aniden ölen (veya kardiyak arest atlatan) toplam 1.866 atlet tespit edilmiştir. Avrupa'da genç atletler arasında SCD görülme sıklığı, yılda 100.000 kişi başına yaklaşık 1-2 ila 1-3'tür ancak bu hafife alınabilecek bir sayı değildir.3 SCD'nin atletlerde daha yaygın olup olmaması, uyuşmayan verilerden kaynaklanan sürekli müzakerelerin kaynağıdır.4 Atletlerde ani ölüm riskinin spor aktiviteleri ile ilişkili bazı faktörler nedeniyle atlet olmayan kişilerden 2.5 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Vakaların %90'ında ölüm nedeni kardiyovaskülerdir. Yakın zamanda gerçekleştirilen bazı klinik çalışmalar, ani atletik ölümün görülme sıklığının ve prevalansının daha önceleri inanılandan daha fazla olduğunu göstermektedir.
Avrupa Kardiyoloji Birliği (ESC)
Avrupa ve Akdeniz'de 80.000'in üzerinde kardiyoloji çalışanını temsil etmektedir.

Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (EACVI) hakkında
Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (önceki adıyla EAE), ESC'nin kayıtlı bir bölümüdür. Amacı, Avrupa'da kardiyovasküler ultrason ve diğer görüntüleme modaliteleri konusunda klinik teşhis, araştırma, teknik geliştirme ve eğitimde mükemmelliği teşvik etmektir.

EuroEcho-Imaging 2013'e katılan gazeteciler için bilgiler
EuroEcho-Imaging 2013, 11-14 Aralık tarihleri arasında İstanbul, Türkiye'de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) gerçekleşecektir. Tam bilimsel programa buradan.