In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Dünyanın en büyük görüntüleme kongresi, kalp yetmezliği ile ilgili en yeni teknikleri açığa çıkarıyor

EuroEcho-Imaging 2013, kalp yetmezliği teşhisi ve tedavisi için yeni görüntüleme araştırmasına ışık tutuyor

Kalp yetersizliğinin teşhis ve tedavisinde görüntülemenin rolü üzerine en yeni bilimsel gelişmeler, EuroEcho-Imaging 2013, yani Avrupa Kardiyoloji Birliği'nin (ESC) kayıtlı bir bölümü olan Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği'nin (EACVI) yıllık resmi toplantısında sunulacaktır. Bu toplantı 11-14 Aralık tarihleri arasında İstanbul, Türkiye'de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) gerçekleşecektir.  English version11-14 Aralık 2013 tarihinde, İstanbul, Türkiye'de

12 Kasım 2013. Kalp yetersizliğinin teşhis ve tedavisinde görüntülemenin rolü üzerine en yeni bilimsel gelişmeler, EuroEcho-Imaging 2013, yani Avrupa Kardiyoloji Birliği'nin (ESC) kayıtlı bir bölümü olan Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği'nin (EACVI) yıllık resmi toplantısında sunulacaktır. Bu toplantı 11-14 Aralık tarihleri arasında İstanbul, Türkiye'de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) gerçekleşecektir.

EuroEcho-Imaging, klinisyen ve bilim insanlarının ekokardiyografi ve diğer kardiyovasküler görüntüleme teknikleri üzerine en güncel araştırma ve klinik bulgularını sundukları dünyanın en büyük forumudur. Rekor sayılabilecek nitelikte 1.390 bilimsel teori sunuldu ve delege sayıları, temsil edilen 90'ın üzerinde ülke ile bir önceki rekordan %30 daha fazlaydı. 4 günlük bilimsel oturumların ardından gazeteciler haber niteliğinde birçok hikaye duymayı bekleyebilir. Bilimsel programa buradan [bağlantı adresi giriniz] ulaşabilirsiniz

Bilimsel Program Komitesi Başkanı ve EACVI Seçilmiş Başkanı Profesör Gilbert Habib şöyle dedi:

"Katılım hiç olmadığı kadar yüksek olacak şekilde ayarlandı, bu da kardiyolojistlerin, bilim insanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının ekokardiyografi ve diğer görüntüleme modalitelerine olan ilgilerinin arttığını yansıtmakta. Kardiyovasküler görüntüleme, hastaların teşhisi ve tedavisinin merkezini oluşturur ve gazeteciler kongre sırasında sunulan en son yenilikleri öğreneceklerdir."

 
Kalp yetmezliği bu yılın ana temalarından biri. EACVI Başkanı Profesör Patrizio Lanceliotti şöyle dedi:

"Kalp yetmezliği kardiyolojide önemli bir konudur ve nüfus yaşlandıkça daha da sık görülen bir hastalık haline gelmektedir. Kardiyovasküler görüntüleme bu hastaların teşhisinde ve müdahale için onlara ne zaman yönelinmesi gerektiğine karar vermekte merkezi bir rol oynamaktadır. Toplantılar sırasında uzmanlar, uygun görüntüleme kullanımı ve kalp yetmezliğinin nedenine bağlı olarak farklı görüntüleme modalitelerinin değeri üzerine en yeni kanıtları sunacaklardır."

Girişimsel kardiyolojide görüntüleme ikinci temadır. Gazeteciler, görüntülemenin kapakçık girişimi için hasta seçmede, prosedür sırasında prostat ve meydana gelebilecek komplikasyonların konumunu tespit etmede ve çıktıları görüntülemede kullanımı üzerine yeni bilgiler edineceklerdir.

Akut dağ hastalığının, bariatrik ameliyatın kardiyovasküler risk faktörleri üzerine etkisi, yapısal kalp hastalığının nedeni olarak HIV ve sporda katılım öncesi kardiyovasküler tarama üzerine basının ilgisini çekecek yeni araştırmalar sunulacaktır. Aort darlığı ve iskemik kalp yetersizliğinin görüntülenmesindeki uyuşmazlıklar üzerine müzakereler gerçekleştirilecek ve gazetecilerle hikayelerin iki yönü de paylaşılacaktır.

Heyecan verici diğer konular arasında kemoterapi ve radyoterapinin kalp üzerindeki etkilerini belirlemek için son teknoloji miyokardiyal deformasyon analizinin ve iskemik kalp yetmezliğinin arkasındaki stres ekokardiyografının yeni uygulamalarının kullanımı bulunmaktadır. Profesör Lancellotti şöyle dedi:

"Stres ekokardiyografisi, yapısal kapakçık hastalığı ve işlevsel kapakçık hastalığı görülen hastaları değerlendirme şeklimizi belirgin derecede değiştirmektedir."

Görüntüleme ile normal ve patolojik akışların değerlendirilmesi hakkındaki heyecan verici yeni konu için ayrı bir oturum gerçekleştirilecektir. Profesör Lancellotti şöyle dedi: "Bu, teşhis, çıktıları tahmin etme ve hastaları izleme konusunda gerçekten umut verici olan yeni bir araştırma alanıdır."

Bu yılki diğer yenilikler arasında ameliyat sırasında ekokardiyografinin rolünü gösteren, İtalya'dan bir  kompleks mitral kapakçık düzeltilmesinin canlı video iletimi, dünyanın dört bir yanındaki diğer görüntüleme toplulukları ile ortak oturumlar ve gazetecilerin oturumları arayıp ve kendi planlarını oluşturmalarına yardımcı olacak bilimsel programın yeni mobil uygulaması bulunmaktadır.

EuroEcho-Imaging gazeteciler, kardiyolojistler, cerrahlar, bilim insanları, hemşireler, genel pratisyenler ve alandaki diğer profesyoneller için yılın en iyi kardiyovasküler görüntüleme etkinliğidir. En yüksek seviyede %20'nin üzerinde soyut gönderi ve katılım gerçekleştirilebilecek 150 bilimsel oturum ile EuroEcho-Imaging alandaki en ilginç haberleri oluşturmayı vaadediyor ve etkinliğin kaçırılmaması gerekiyor.

Profesör Lancellotti sözlerine şu şekilde son verdi:

"EuroEcho-Imaging teknik bir konferanstan tedavi ve takipte görüntülemenin rolünü tanımladığımız bir hasta merkezli toplantıya dönüştü. Gazeteciler hastaların çıktılarını etkileyecek kardiyovasküler görüntüleme alanındaki en yeni araştırma bulguları ve klinik bulgularla dolu bir toplantı bekleyebilir."

Notes to editor

Editöre notlar

Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (EACVI) hakkında
Avrupa Kardiyoloji Birliği (ESC), Avrupa ve Akdeniz'de 80.000'in üzerinde kardiyoloji çalışanını temsil etmektedir.

Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (önceki adıyla EAE), ESC'nin kayıtlı bir bölümüdür. Amacı, Avrupa'da kardiyovasküler ultrason ve diğer görüntüleme modaliteleri konusunda klinik teşhis, araştırma, teknik geliştirme ve eğitimde mükemmelliği teşvik etmektir.

EuroEcho-Imaging 2013'e katılan gazeteciler için bilgiler
EuroEcho-Imaging 2013, 11-14 Aralık tarihleri arasında İstanbul, Türkiye'deİstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) gerçekleşecektir. Tam bilimsel programa buradan ulaşabilirsiniz

Basın kaydı, My ESC (Bireysel Kayıt / Basın) yoluyla gerçekleştirilmektedir:

  • Ücretsiz kayıt, basın temsilcileri için geçerli kimlik ve tam olarak doldurulmuş kısıtlama formu alındıktan sonra geçerlidir. (şu adrese gönderilecektir:press@escardio.org)
  • Kimlik: basın kimlik kartınız veya yayınlanmış 3 makalenizin kanıtı ile görev yazısı
  • ESC Basın Ofisi kimliğinizi kontrol edip, e-posta yoluyla basın akreditasyonunuzu onaylayacaktır.
  • Basın kaydı endüstri veya Halkla İlişkiler temsilcileri, etkinlik yönetimi, pazarlama veya iletişim temsilcileri için verilmemektedir.
  • Tüm basın kayıt talepleri ile ilgili olarak son karar ESC Basın Ofisi'nindir.
  • ESC Basın Ofisi belgeleri doğrulayacak ve e-posta yoluyla Basın Akreditasyonunuzun geçerli olduğunu onaylayacaktır.